logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Opiniowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Celem zadania jest przeprowadzenie procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw, a także przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.

W zakres zadania wchodzi:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, przez wojewodów i marszałków województw,
  • Organizacja konferencji naukowo-technicznej dotyczącej przeglądu i aktualizacji WORP,
  • Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP,
  • Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.

Proces opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego będzie przebiegał w okresie od 1 sierpnia do 9 listopada 2018 roku.

Konferencja informacyjna

W dniu 30 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Celem konferencji było poinformowanie o wynikach projektu organów administracji samorządowej na poziomie regionalnym i administracji rządowej właściwych w zakresie opiniowania WORP.