Aktualności

Spotkania konsultacyjne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym rozpoczęte.

22 stycznia 2015 r.

W dniach 20 i 21 stycznia w Hotelu Atrium w Szczecinie odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne PZRP dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Spotkania miały charakter ekspercki, a uczestniczyli w nich specjaliści w obszarze gospodarki wodnej z całego regionu od Świnoujścia po Kostrzyn nad Odrą.

Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja poświęcona Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

13 stycznia 2015 r.

W dniu 13 stycznia 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym otwierająca cykl spotkań i konferencji w ramach rozpoczętych 22 grudnia 2014 r. konsultacji społecznych.

W konferencji zorganizowanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udział wzięli Ewa Wolak, Poseł na Sejm RP; Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Andrzej Dziura, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ponad 160 interesariuszy reprezentujących ministerstwa, instytucje centralne, regionalne oraz środowiska naukowe i organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie procesu konsultacji projektów PZRP

22 grudnia 2014 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r. zakończą się w dniu 22 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej

Proces konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami rozpoczęty

17 grudnia 2014 r.

Konferencją, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego, oraz 150 interesariuszy z całej Polski, rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów gospodarowania wodami (aPGW). Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009 i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną muszą być aktualizowane co 6 lat.

Czytaj dalej

Powstaną "Niezawodne Plany" dla regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Odry!

8 września 2014 r.

Blisko 150 osób, przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przystąpiło właśnie pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.
Włodarze miast i gmin, przedstawiciele środowisk zainteresowanych spotkali się 5 września w Katowicach, by po raz pierwszy zaproponować rozwiązania, które stworzą „Niezawodne plany” w ich okolicy.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA