Aktualności

Informacja o rozpoczęciu prac nad aPGW i PZRP

31 lipca 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Projekty ww. planów, najpóźniej na rok przed ich publikacją, zostaną poddane półrocznym konsultacjom społecznym. Prace realizowane będą w latach 2014 i 2015. Zgodnie z prawem, dokumenty te powinny zostać opracowane do 22 grudnia 2015 r.

Czytaj dalej

Kampania informacyjna nt. opracowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym

6 listopada 2012 r.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej przeprowadził w październiku i listopadzie 2012 r. kampanię informacyjną dotyczącą opracowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Czytaj dalej

Witamy na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczącej tematyki ochrony przeciwpowodziowej – www.powodz.gov.pl

10 października 2012 r.

Serwis www.powodz.gov.pl ma na celu dostarczenie Państwu wszelkich informacji dotyczących ochrony przeciwpowodziowej w Polsce, wdrażania Dyrektywy Powodziowej, powodzi historycznych oraz aktualnych zagrożeń powodziowych.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Powódź 2010 r. – ogrom żywiołu"

20 października 2011 r.

Organizowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej konkurs „Powódź 2010 r. - ogrom żywiołu” został rozstrzygnięty. Jego głównym założeniem było zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z powodzi w 2010 r. w celu edukowania oraz informowania o założeniach tzw. Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim).

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA