Aktualności

Rozwiązania przeciwpowodziowe w gminie Biecz

22 czerwca 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. w siedzibie Wód Polskich w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82 odbyło się spotkanie Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia z przedstawicielami społeczności lokalnej miejscowości Korczyna, Załawie i Biecz - gmina Biecz, województwo małopolskie. 

Czytaj dalej

Konferencja Prezesa Wód Polskich "Monitoring zagrożeń powodziowych"

14 marca 2018 r.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową pt. "Monitoring zagrożeń powodziowych" na temat roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią. Spotkanie odbędzie się jutro 15 marca (czwartek) o godz. 11.00. w siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

Czytaj dalej

Strona Wód Polskich na Facebooku

14 marca 2018 r.

Powstała oficjalna strona Wód Polskich na Facebooku. Zachęcamy do obserwowania naszych wpisów i ich komentowania.

Czytaj dalej

1 stycznia powstały Wody Polskie

1 stycznia 2018 r.

Konferencja prasowa

1 stycznia powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

 

Czytaj dalej

Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

22 grudnia 2017 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Podstawą prawną tego działania jest art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 2295).

20 grudnia 2017 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Mapy dostępne są na Hydroportalu MZP i MRP w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA