Aktualności

Konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia projektu

28 listopada 2017 r.

Konferencja prasowa

W dniu 27 listopada 2017r. w Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia projektu pn. "Przegląd I Aktualizacja Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego".

 

Czytaj dalej

Światowy Dzień Morza

22 marca 2016 r.

W Światowym Dniu Wody, 22 marca, kraje nadbałtyckie obchodzą ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.

Czytaj dalej

Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich

8 marca 2016 r.

Jakie szkodliwe substancje występują w rybach i owocach morza?

Ile jest śmieci w środowisku morskim?

Co to jest podwodny hałas?

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej

Weryfikacja i przedłużony termin przyjęcia aPGW i PZRP

12 lutego 2016 r.

Minister Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu procedury przyjmowania aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Wydłużona weryfikacja przewiduje dodatkowe uzgodnienia obu dokumentów oraz sprawdzenie zgodności aPGW i PZRP z polityką zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej.

Czytaj dalej

Biblioteka Projektu PZRP

1 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Zakładce PZRP pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/biblioteka, dostępna jest Biblioteka Projektu, w ramach którego przygotowane zostały projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeprowadzono dla nich strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Biblioteka zawiera kluczowe dokumenty, opracowane w ramach zrealizowanego Projektu.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA