Aktualności

Weryfikacja i przedłużony termin przyjęcia aPGW i PZRP

12 lutego 2016 r.

Minister Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu procedury przyjmowania aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Wydłużona weryfikacja przewiduje dodatkowe uzgodnienia obu dokumentów oraz sprawdzenie zgodności aPGW i PZRP z polityką zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej.

Czytaj dalej

Biblioteka Projektu PZRP

1 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Zakładce PZRP pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/biblioteka, dostępna jest Biblioteka Projektu, w ramach którego przygotowane zostały projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeprowadzono dla nich strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Biblioteka zawiera kluczowe dokumenty, opracowane w ramach zrealizowanego Projektu.

Czytaj dalej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PZRP

30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Zakładce Prognoza OOŚ pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/dokumenty-oos, zamieszczono „Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PZRP dla obszaru dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły”, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ.

Czytaj dalej

Opublikowanie PGW oraz PZRP dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż „Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” oraz „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” zostały dziś opublikowane na stronie internetowej MKOOpZ (www.mkoo.pl) we wszystkich trzech językach roboczych Komisji.

Czytaj dalej

Konferencja pn. „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz debata na temat wiedzy o powodzi

27 listopada 2015 r.

Zapraszamy do udziału konferencja pn. "MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbędzie się również debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa". Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim roli i znaczeniu dostępu do informacji o zagrożeniach.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA