Aktualności

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PZRP

30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Zakładce Prognoza OOŚ pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/dokumenty-oos, zamieszczono „Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PZRP dla obszaru dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły”, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ.

Czytaj dalej

Opublikowanie PGW oraz PZRP dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż „Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” oraz „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” zostały dziś opublikowane na stronie internetowej MKOOpZ (www.mkoo.pl) we wszystkich trzech językach roboczych Komisji.

Czytaj dalej

Konferencja pn. „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz debata na temat wiedzy o powodzi

27 listopada 2015 r.

Zapraszamy do udziału konferencja pn. "MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbędzie się również debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa". Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim roli i znaczeniu dostępu do informacji o zagrożeniach.

Czytaj dalej

Procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły.

29 października 2015 r.

Trwa procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Te strategiczne dokumenty na poziomie centralnym, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym i stanowią ostatni etap wdrażania I cyklu planistycznego, wynikającego z unijnej Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne.

Czytaj dalej

Nowy program edukacyjny w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych

17 września 2015 r.

W ramach prowadzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kampanii informacyjnej, związanej z opracowywaniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, powstał program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej, dotyczący postępowania w przypadku powodzi.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA