Aktualności

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zakończone.

3 sierpnia 2015 r.

W dniu 31 lipca br. o godzinie 24.00 zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, prowadzone zgodnie z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami). Konsultacje rozpoczęły się 10 lipca 2015 r. wraz z zamieszczeniem dokumentacji na stronie internetowej www.powodz.gov.pl w zakładce Plany oraz udostepnieniem w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokumentacji w wersji papierowej. Uwagi można było zgłaszać przez 21 dni poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.powodz.gov.pl, drogą elektroniczną na adres e-mail: wydzial.op@kzgw.gov.pl, wypełnienie papierowego formularza dostępnego w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez wysłanie drogą pocztową na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W myśl art. 41 ww. ustawy, uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Czytaj dalej

Ostatnia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

27 lipca 2015 r.

W dniu 17 lipca 2015 r. w Szczecinie odbyła się czwarta, ostatnia już konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Odry ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Wodnego Warty oraz Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Czytaj dalej

Warszawska konferencja dotycząca strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

17 lipca 2015 r.

W dniu 14 lipca 2015 r. w Warszawie odbyła się już trzecia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Wisły oraz Pregoły. W konferencji wzięło udział blisko 60 osób reprezentujących liczne instytucje z województw świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i pomorskiego.

Czytaj dalej

Druga konferencja organizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

16 lipca 2015 r.

W dniu 7 lipca w Krakowie, odbyła się druga konferencja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). W spotkaniu uczestniczyły 93 osoby reprezentujące różne jednostki administracji publicznej z województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Obecni byli przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, starostw powiatowych, urzędów miast, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Krakowa i Gliwic, jak również wykonawcy projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły i Małej Wisły oraz wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko PZRP dla obszaru dorzecza Wisły.

Czytaj dalej

Konferencja otwierająca cykl konferencji w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

10 lipca 2015 r.

W dniu 6 lipca 2015 r. we Wrocławiu, odbyła się pierwsza konferencja poświęcona wynikom strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Spotkanie było poświęcone problematyce obszaru dorzecza Odry, obejmującej w szczególności Region Wodny Górnej Odry oraz Region Wodny Środkowej Odry. W Konferencji wzięło udział 79 osób reprezentujących różne jednostki administracji publicznej z kilku województw, a wśród nich przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Gliwic i Wrocławia, jak również reprezentanci Wykonawcy opracowującego PZRP dla obszaru dorzecza Odry.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA