Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

10 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach procesu sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

Czytaj dalej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektów Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

23 czerwca 2015 r.

O północy z 22 na 23 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych, które trwały od 22 grudnia 2014 r.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna w Gliwicach

17 czerwca 2015 r.

We wtorek 16 czerwca w Gliwicach odbyła się już ostatnia konferencja na mapie konsultacji społecznych projektu PZRP. Konferencja zorganizowana przy udziale RZGW w Gliwicach zgromadziła ponad 70 interesariuszy i zamknęła serię ponad 30 spotkań poświęconych opracowaniu tych kluczowych dla ochrony przeciwpowodziowej dokumentów.

Czytaj dalej

Dokąd zmierza gospodarka wodna w Polsce?

12 czerwca 2015 r.

VI Krajowe Forum Wodne 2015

Zakończyło się dwudniowe Forum Wodne (9-10 czerwca, Warszawa), na które Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dialogu na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego – wody. Podczas konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabrakło dyskusji o gospodarce wodnej w Polsce, zapewnieniu Polakom stałego dostępu do wody i zabezpieczeniu ich przed jej nadmiarem.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Krakowie

2 czerwca 2015 r.

Blisko 90 osób związanych z gospodarką wodną wzięło udział w konferencji regionalnej 26 maja, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To jedno z ostatnich spotkań organizowanych w ramach trwających do 22 czerwca konsultacji społecznych dotyczących Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA