Aktualności

Konferencja regionalna RZGW w Szczecinie

9 kwietnia 2015 r.

W środę 8 kwietnia 2015 r. w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna poświęcona opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. W konferencji RZGW w Szczecinie wzięło udział ponad 70 interesariuszy, reprezentujących administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu "Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry"

1 kwietnia 2015 r.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej we Wrocławiu, Gliwicach i Szczecinie brali czynny udział jako strona polska w przygotowaniu projektu „Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” (PZRP dla MODO), w ramach prac Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).

Czytaj dalej

Informacja o przystąpieniu do prac nad sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP

1 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:

Czytaj dalej

Światowy Dzień Wody nad Wisłą

25 marca 2015 r.

Setki mieszkańców Warszawy odwiedziły rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody. Partnerem wydarzenia, zorganizowanego przez Wodociągi Warszawskie, był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej

Półmetek konsultacji społecznych PZRP

23 marca 2015 r.

W dniu 22 marca minął półmetek konsultacji społecznych projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Jeszcze przez 3 miesiące, do 22 czerwca 2015 r. można składać uwagi do planów za pośrednictwem strony Internetowej www.powodz.gov.pl, a także w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA