Aktualności

Konferencja regionalna RZGW we Wrocławiu

14 maja 2015 r.

We wtorek 12 maja 2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna regionalna konferencja poświęcona opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. W konferencji RZGW we Wrocławiu wzięło udział ponad 120 interesariuszy, reprezentujących tak jak w poprzednich spotkaniach administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Miliardy złotych na poprawę stanu wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie wodnym Dolnej Wisły

21 kwietnia 2015 r.

Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły – poinformował 21 kwietnia na konferencji w Gdańsku Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Natomiast działania techniczne i nietechniczne związane z minimalizowaniem ryzyka powodziowego oszacowano na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Czytaj dalej

Przekazanie przez Prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego organom administracji

15 kwietnia 2015 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Szczecinie

9 kwietnia 2015 r.

W środę 8 kwietnia 2015 r. w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna poświęcona opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. W konferencji RZGW w Szczecinie wzięło udział ponad 70 interesariuszy, reprezentujących administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu "Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry"

1 kwietnia 2015 r.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej we Wrocławiu, Gliwicach i Szczecinie brali czynny udział jako strona polska w przygotowaniu projektu „Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” (PZRP dla MODO), w ramach prac Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA