logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Ostateczna wersja i publikacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Wykonawca w ramach zadania opracuje ostateczną wersję przeglądu i aktualizacji WORP (obejmującą: bazę danych, mapy rastrowe/wizualizacje kartograficzne oraz raport) oraz zapewni publikację ww. dokumentów. Ostateczna wersja przeglądu i aktualizacji WORP zawierać będzie wszystkie zmiany wynikające z uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

W zakres zadania wchodzi:

  • Przygotowanie ostatecznej wersji wynikowej bazy danych WORP
  • Przygotowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
  • Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
  • Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
  • Przygotowanie metadanych
  • Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
  • Przygotowanie wyników przeglądu i aktualizacji WORP do wysyłki do wskazanych podmiotów.

Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego nastąpi do 22 grudnia 2018 roku