logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Projekt przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Do 22 czerwca 2018 roku zostanie przygotowany projekt przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W zakres zadania wchodzi:

  • Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych,
  • Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych,
  • Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP),
  • Stworzenie wynikowej bazy danych WORP,
  • Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP,
  • Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP.

Uwzględnienie w projekcie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wyników przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych nastąpi do 31 lipca 2018 roku.