Podstawowe akty prawne

  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dyrektywa Powodziowa

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA