Podstawowe akty prawne

  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dyrektywa Powodziowa

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA