Kontakt

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

tel.: +48 (22) 37 20 260

fax: +48 (22) 37 20 295

e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl

NIP: 701-002-18-98

REGON: 140593997

 

Siedziba:

  1. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

(VI piętro)

 

Elektroniczna Skrzynka Nadawcza

 

 

Sekretariat Prezesa KZGW

p.o. Prezesa - Iwona Koza

p.o. Zastępca Prezesa - Robert Kęsy

Dyrektor Generalny - Jacek Mazur

tel.: +48 (22) 37 20 210

fax: +48 (22) 37 20 290

e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy

Daniel Kociołek

tel.: (22) 37 20 211  tel. kom.: 669 986 516

fax: (22) 37 20 290

e-mail: rzecznik@kzgw.gov.pl

 

Departament Inwestycji i Nadzoru

Dyrektor Departamentu - Anna Jastrzębska

Zastępca Dyrektora - vacat

sekretariat Departamentu:

tel.: (22) 37 20 230

fax: (22) 37 20 293

e-mail: Sekretariat.DIN@kzgw.gov.pl

 

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Dyrektor - Przemysław Gruszecki

Zastępca Dyrektora – Andrzej Andrzejewski

sekretariat Departamentu:

tel.: (22) 37 20 240

fax: (22) 37 20 294

e-mail: Sekretariat.DPiZW@kzgw.gov.pl

 

Biuro Budżetu i Finansów

Dyrektor Biura - Małgorzata Kalinowska

sekretariat Biura:

tel.: (22) 37 20 220

fax: (22) 37 20 292

e-mail: Sekretariat.BBF@kzgw.gov.pl

 

Biuro Administracyjno-Prawne

Dyrektor Biura - Janusz Paradysz

sekretariat Biura:

tel.: (22) 37 20 260

fax: (22) 37 20 295

e-mail: Sekretariat.BAP@kzgw.gov.pl

 

Główny Księgowy

Edyta Żyżyńska

tel.: (22) 37 20 221

fax: (22) 37 20 292

e-mail: Sekretariat.BBF@kzgw.gov.pl

 

Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. OIN - Edward Pyrzyński

tel.: (22) 37 20 213

fax: (22) 37 20 298

e-mail: SWOIN@kzgw.gov.pl

 

Kontakt w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego:

 mapy@kzgw.gov.plpzrp@kzgw.gov.pl

 

Kontakt w sprawie planów zarządzania ryzykiem powodziowym:

pzrp@kzgw.gov.pl

Wyślij wiadomość

RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel. (22) 587 02 00
fax (22) 587 02 02
e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
www.warszawa.rzgw.gov.pl
RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 628 41 30
fax (12) 430 10 35
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
www.krakow.rzgw.gov.pl
RZGW w Poznaniu
ul Szewska 1
61-760 Poznań
tel. (61) 856 77 15
fax (61) 852 57 31
e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl
www.poznan.rzgw.gov.pl
RZGW we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel. (71) 337 88 88
fax (71) 328 50 48
e-mail: sekretariat@rzgw.wroc.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13 A 
70-030 Szczecin
tel. (91) 441 12 00 
fax (91) 441 13 00
e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
www.rzgw.szczecin.pl
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel. (32) 777 49 50
fax (32) 777 49 99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
www.rzgw.gliwice.pl
RZGW w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel. (58) 326 18 88
fax (58) 326 18 89
e-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
www.rzgw.gda.pl