Kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych:
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Zarządy Zlewni

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
tel.: +48 (22) 37 20 260
fax: +48 (22) 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.pl

NIP: 5272825616
REGON: 368302575

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP KZGW/SkrytkaESP

Siedziba
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Prezes Wód Polskich - Przemysław Daca

Sekretariat Prezesa
tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290
e-mail: prezes@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym - Joanna Kopczyńska
tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290
e-mail:  sekretariat.pz@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Woś
tel.: +48 (22) 37 51 300
fax: +48 (22) 37 20 290
e-mail: sekretariat.pp@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych - Jarosław Czarnecki
tel.: +48 (22) 37 51 300
fax: +48 (22) 37 20 290
e-mail: sekretariat.pu@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych - Patrycja Szpak
tel.: +48 (22) 37 51 300
fax: +48 (22) 37 20 290
e-mail: sekretariat.pe@wody.gov.pl

Rzecznik Prasowy
Sergiusz Kieruzel

tel.: (22) 37 51 334  tel. kom.: 507 835 881
fax: (22) 37 20 290
e-mail: media@wody.gov.pl 

Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Dyrektor - Przemysław Gruszecki

Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 240
fax: (22) 37 20 294
e-mail: sekretariat.kz@wody.gov.pl

Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą
Dyrektor Departamentu - Romuald Wilk

Zastępca Dyrektora - Wojciech Skowyrski
Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 230
fax: (22) 37 20 293
e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl  

Departament Usług Wodnych
Dyrektor Departamentu - Adrian Kołczewiak
Zastępca Dyrektora - Kinga Wojtczak
Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 51 300
fax: (22) 37 20 290
e-mail: sekretariat.ku@wody.gov.pl

Departament Ekonomiczny
Dyrektor - Rafał Andruszkiewicz
Zastępca Dyrektora - Małgorzata Kalinowska
Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 220
fax: (22) 37 20 292
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl

Departament Organizacyjny
Dyrektor - Łukasz Kardas
Zastępca Dyrektora - Patrycja Dudkiewicz
Zastępca Dyrektora - Sergiusz Kieruzel
Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 260
fax: (22) 37 20 295
e-mail: sekretariat.ko@wody.gov.pl

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor - Agnieszka Michalak
Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 262
fax: (22) 37 20 293
e-mail: sekretariat.kk@wody.gov.pl

Główny Księgowy
Edyta Żyżyńska
tel.: (22) 37 20 221
fax: (22) 37 20 292
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych 
e-mail: iod@wody.gov.pl 

Wyślij wiadomość

RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel. (22) 587 02 00
fax (22) 587 02 02
e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
www.warszawa.rzgw.gov.pl
RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 628 41 30
fax (12) 430 10 35
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
www.krakow.rzgw.gov.pl
RZGW w Poznaniu
ul Szewska 1
61-760 Poznań
tel. (61) 856 77 15
fax (61) 852 57 31
e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl
www.poznan.rzgw.gov.pl
RZGW we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel. (71) 337 88 88
fax (71) 328 50 48
e-mail: sekretariat@rzgw.wroc.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13 A 
70-030 Szczecin
tel. (91) 441 12 00 
fax (91) 441 13 00
e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
www.rzgw.szczecin.pl
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel. (32) 777 49 50
fax (32) 777 49 99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
www.rzgw.gliwice.pl
RZGW w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel. (58) 326 18 88
fax (58) 326 18 89
e-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
www.rzgw.gda.pl