Kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych:
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Zarządy Zlewni

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

NIP: 5272825616
REGON: 368302575

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP KZGW/SkrytkaESP

Sekretariat Prezesa
Prezes Wód Polskich - Przemysław Daca
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: prezes@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym - Joanna Kopczyńska
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail:  sekretariat.pz@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Woś
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail: sekretariat.pp@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych - Jarosław Czarnecki
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail: sekretariat.pu@wody.gov.pl

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych - Patrycja Szpak
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: sekretariat.pe@wody.gov.pl

Biuro Prezesa
Dyrektor – Sergiusz Kieruzel
Zastępca Dyrektora – Iwona Samborska

Sekretariat Prezesa:
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: prezes@wody.gov.pl

Rzecznik Prasowy
Sergiusz Kieruzel
tel. kom.: 507 835 881
e-mail: media@wody.gov.pl

Biuro Prasowe
tel.: (22) 37 20 211
e-mail: media@wody.gov.pl

Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Dyrektor - Przemysław Gruszecki
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 240
e-mail: sekretariat.kz@wody.gov.pl

Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą
Dyrektor Departamentu - Joanna Archutowska
Zastępca Dyrektora - Wojciech Skowyrski

Zastępca Dyrektora - Grzegorz Szymoniuk

sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 230
e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl 

Departament Usług Wodnych
Dyrektor Departamentu - Adrian Kołczewiak
Zastępca Dyrektora - Kinga Wojtczak
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 51 336
e-mail: sekretariat.ku@wody.gov.pl

Departament Ekonomiczny
Dyrektor - Paweł Pabjasz
Zastępca Dyrektora - Paweł Rusiecki
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 220
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl

Departament Organizacyjny
Dyrektor - Marcin Białek
Zastępca Dyrektora - Patrycja Dudkiewicz

Zastępca Dyrektora - Urszula Kopcińska

sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 260
e-mail: sekretariat.ko@wody.gov.pl

Departament Informatyzacji
Dyrektor - Łukasz Kardas

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor - Agnieszka Michalak
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 238
e-mail: sekretariat.kk@wody.gov.pl

Biuro Strategii i Rozwoju Sprzedaży
Dyrektor - Maciej Martyna

Główny Księgowy
Dariusz Szymański
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

Urszula Puzyrewska

tel.: (22) 22 37 20 276
e-mail: iod@wody.gov.pl

 

Biuro Prasowe aWORP i aMZPiMRP
tel.: 609 465 573
e-mail: jaroslawfedisz@aplanmedia.pl

Wyślij wiadomość