Kontakt

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Departament Planowania i Zasobów Wodnych
tel.: (22) 37 20 240
fax: (22) 37 20 294
Wydzial.op@kzgw.gov.pl
pzrp@kzgw.gov.pl

Wyślij wiadomość

RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel. (22) 587 02 00
fax (22) 587 02 02
e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
www.warszawa.rzgw.gov.pl
RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 628 41 30
fax (12) 430 10 35
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
www.krakow.rzgw.gov.pl
RZGW w Poznaniu
ul Szewska 1
61-760 Poznań
tel. (61) 856 77 15
fax (61) 852 57 31
e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl
www.poznan.rzgw.gov.pl
RZGW we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel. (71) 337 88 88
fax (71) 328 50 48
e-mail: sekretariat@rzgw.wroc.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13 A 
70-030 Szczecin
tel. (91) 441 12 00 
fax (91) 441 13 00
e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
www.rzgw.szczecin.pl
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel. (32) 777 49 50
fax (32) 777 49 99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
www.rzgw.gliwice.pl
RZGW w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel. (58) 326 18 88
fax (58) 326 18 89
e-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
www.rzgw.gda.pl