Kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych:
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Zarządy Zlewni

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

NIP: 5272825616
REGON: 368302575

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP KZGW/SkrytkaESP

Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą

Dyrektor Departamentu - Grzegorz Szymoniuk

Zastępca Dyrektora - Wojciech Skowyrski
Zastępca Dyrektora - Katarzyna Grzywacz

Sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 230
e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl 

Biuro Prasowe aWORP i aMZPiMRP

tel.: 609 465 573
e-mail: jaroslawfedisz@aplanmedia.pl

Wyślij wiadomość