Aktualności

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdził przegląd i aktualizację WORP

22 grudnia 2018 r.

Efektem wielomiesięcznej pracy Wód Polskich była aktualizacja Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, dzięki której oszacowano skalę zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz zidentyfikowano znaczące ryzyko powodziowe na tych obszarach. Zatwierdzenie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej było ostatnim etapem prac.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

15 listopada 2018 r.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 9 listopada br. zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Czytaj dalej

Aktualizujemy mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

19 września 2018 r.

19 września 2018 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i są dostępne na Hydroportalu w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Czytaj dalej

Gdzie grożą nam powodzie? – konferencja naukowa Wód Polskich

31 sierpnia 2018 r.

Podsumowano kolejny etap prac nad analizą zagrożenia powodziowego w kraju. W trakcie konferencji przedstawiono wyniki prowadzonych działań, w tym ankietyzacji samorządów terytorialnych czy badań nad zmianami klimatycznymi.

Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja na temat przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego „Gdzie grożą nam powodzie?”

31 lipca 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję „Gdzie grożą nam powodzie? Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Konferencja odbędzie się 30 sierpnia w godzinach 11.00-16.00 na PGE Narodowym w Warszawie, sala Amsterdam.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA