pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Nowy program edukacyjny w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych

17 września 2015 r.

W ramach prowadzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kampanii informacyjnej, związanej z opracowywaniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, powstał program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej, dotyczący postępowania w przypadku powodzi.

Program edukacyjny tworzą: MEMO – gra pamięciowa przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz interaktywna gra edukacyjna dostępna w Internecie, skierowana do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Pierwsza z nich doskonale trenuje pamięć wzrokową i rozwija koncentrację, a poprzez zabawę edukuje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Gra polega na odnalezieniu jak największej liczby par, spośród rozłożonych na stole, odwróconych kartoników ilustrujących przedmioty bądź czynności powiązane z zagrożeniem powodziowym (przed jej wystąpieniem, w trakcie powodzi i po jej ustaniu). Obrazki jednocześnie prowokują do rozmowy o problemach dotykających powodzian. Z kolei interaktywna gra edukacyjna – dostępna na stronie www.powodz.gov.pl/gra – wymaga od użytkownika bardziej zaawansowanej wiedzy na temat następstw powodzi i sposobów radzenia sobie z nią, co sprawia, że może stanowić doskonałe narzędzie edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej. Kształtuje umiejętność dedukcji oraz logicznego myślenia. Ponadto, dzięki mechanizmowi umożliwiającemu powtarzanie gry lub jej poziomów, pogłębia i ugruntowuje wiedzę, a także ćwiczy umiejętność podejmowania prawidłowych działań związanych z ochroną przed powodzią pod presją czasu (każde pytanie jest ograniczone czasowo). Gra udostępniona jest w postaci quizu na platformie internetowej, dzięki czemu dostęp do niej jest nieograniczony terytorialnie.

Zadaniem uczestników, biorących udział w interaktywnej grze edukacyjnej jest udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. W celu ciągłego podtrzymania zainteresowania gracza i zachęcenia go do wnikliwej analizy zagadnień związanych z ochroną przeciwpowodziową, pytania przybierają formę quizów lub gry zręcznościowej, polegającej np. na przyporządkowaniu elementów obrazu do odpowiedniego miejsca na planszy. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi uczestnik otrzymuje punkty, które umożliwiają wejście na kolejny poziom i zdobycie kolejnych odznaczeń, począwszy od tytułu Pomocnika, przez Bohatera, na Superbohaterze kończąc. W ramach każdej fazy gry, uczestnik ma możliwość wcielenia się w inną sytuację, upodobnioną do realiów powstałych podczas zagrożenia powodziowego. Pierwszym etapem jest okres przed powodzią, drugim – w jej trakcie, ostatnim - po ustaniu zagrożenia. Wspomniana gra stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć przyrodniczych czy przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, jako materiał pomocniczy dla nauczycieli.

Dodatkowym celem programu oprócz przygotowania do wystąpienia powodzi, jest zmiana mentalności w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrożone powodzią oraz zmiana sposobu zagospodarowywania tych terenów, jeśli są już zamieszkałe.

Tematyka gier jest odpowiedzią na uzyskane wyniki z badań ankietowych, wykonanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Badani najczęściej wskazywali instrukcję reagowania w przypadku wystąpienia powodzi i postępowania po powodzi, jako najbardziej interesujący temat dotyczący zarządzania ryzykiem powodziowym, w zakresie którego chcieliby poszerzyć wiedzę.

Liczne badania potwierdzają pozytywny wpływ gier i zabaw na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Zamysłem wspomnianego programu edukacyjnego jest rozwijanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem powodziowym wśród dzieci i młodzieży. Program jest na tyle atrakcyjny, że może przyciągnąć szerokie rzesze odbiorców ze względu na odpowiednio przygotowaną treść oraz nowoczesną formę przekazania wiedzy.
ZAPYTAJ EKSPERTA