pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Konferencja pn. „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz debata na temat wiedzy o powodzi

27 listopada 2015 r.

Zapraszamy do udziału konferencja pn. "MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbędzie się również debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa". Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim roli i znaczeniu dostępu do informacji o zagrożeniach.

Informujemy, iż debata skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK oraz wykorzystujących Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. Wśród gości konferencji będą przedstawiciele Biur Planowania Przestrzennego; Biur Planowania Regionalnego; Miejskie Pracownie Urbanistyczne; Komendy Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji oraz Lasów Państwowych; Urzędy Morskie oraz Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych; Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej; przedstawiciele nauki czołowych polskich uczelni i instytutów naukowych oraz przedstawiciele mediów. Obecni będą również przedstawiciele Konsorcjantów realizujących projekt ISOK – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) będący liderem tego projektu.

Projekt ISOK służyć ma zapewnieniu efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, co jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń w naszym kraju oraz coraz większą skalę negatywnych skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które wywołują.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.isok.gov.pl.
ZAPYTAJ EKSPERTA