Konferencja podsumowująca przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

15 listopada 2018 r.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 9 listopada br. zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Konferencję rozpoczął pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, witając przybyłych Gości. Uczestników konferencji powitała również pani Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w MGMiŻŚ.

Wprowadzenie do tematu spotkania stanowiły informacje na temat stanu wdrażania działania 2.1 POliŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”  zaprezentowane przez panią Joannę Książek-Wieder z Ministerstwa Środowiska. Kolejno wystąpiła pani Hanna Piasecka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzupełniając wypowiedź przedmówczyni o stan wdrażania projektów z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym. Następnie głos zabrali przedstawiciele MGMiŻŚ – pani Joanna Miszczak i pan Grzegorz Grządka omawiając realizację projektu pn. Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych i jego podstawy prawne.

Tematykę ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi od strony morza przedstawił pan Piotr Hermanowski ze SWECO Consulting Sp. z o.o., a konferencję zamknęła wypowiedź pani Moniki Mykity z IMGW-PIB na temat metodyki badań oraz wyników wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA