Konferencja regionalna w Gliwicach

17 czerwca 2015 r.

We wtorek 16 czerwca w Gliwicach odbyła się już ostatnia konferencja na mapie konsultacji społecznych projektu PZRP. Konferencja zorganizowana przy udziale RZGW w Gliwicach zgromadziła ponad 70 interesariuszy i zamknęła serię ponad 30 spotkań poświęconych opracowaniu tych kluczowych dla ochrony przeciwpowodziowej dokumentów.

Tematem przewodnim konferencji w Gliwicach były projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Oficjalnie spotkanie w imieniu Dyrektora RZGW otworzyła Pani Linda Hofman, rzecznik prasowy RZGW, która w swoim wystąpieniu nawiązała m.in. do głównego hasła kampanii: „Mnie to nie dotyczy…”, twierdząc, że jest ono bardzo przewrotne, ponieważ problem ryzyka powodziowego w rzeczywistości dotyczy nas wszystkich i nigdy nie powinniśmy go lekceważyć. Zachęciła tym samym do właściwego wykorzystania ostatnich dni konsultacji społecznych, poprzez dalsze składanie uwag i wniosków do omawianych planów.

Podczas konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać czterech prezentacji, w których omówione zostały cele, zakres i metodyka prowadzonych prac dla poszczególnych regionów wodnych, a także instrumenty prawne wspierające zarządzanie ryzykiem powodziowym. Uczestnicy brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych, zadając obecnym na sali ekspertom oraz przedstawicielom RZGW i KZGW szereg pytań dotyczących istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, proponowanych do realizacji działań technicznych i nietechnicznych oraz planowanych zmian w prawie.

Mimo, że ostatnia konferencja dobiegła już końca, proces konsultacji społecznych trwać będzie jeszcze niecały tydzień, do 22 czerwca. Do tego czasu możliwe jest składanie uwag za pośrednictwem strony internetowej www.powodz.gov.pl, a także w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w których to można również zapoznać się ze wszystkimi wspomnianymi dokumentami.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA