Zakończyły się konsultacje społeczne projektów Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

23 czerwca 2015 r.

O północy z 22 na 23 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych, które trwały od 22 grudnia 2014 r.

Konsultowane projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym opublikowane zostały na stronie www.powodz.gov.pl w zakładce „Plany”. Uwagi do projektów można było zgłaszać m.in. za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na stronie www.powodz.gov.pl, a także pisemnie w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i wszystkich Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Od 22 grudnia 2014 r. zorganizowano szereg spotkań i konferencji w 17 miastach w całej Polsce, angażując przy tym wielu ekspertów i osób zainteresowanych bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 1700 uczestników.

W ciągu 6 - miesięcznych konsultacji wypełnionych zostało ponad 1000 formularzy do składania uwag w wersji elektronicznej oraz ponad 230 ankiet w wersji papierowej. Obecnie zbierane są jeszcze uwagi, które zostały wysłane drogą pocztową.

Wszystkie zgłoszone w czasie konsultacji uwagi zostaną przeanalizowane, a zasadne uwzględnione podczas opracowywania finalnych wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Komentarze ekspertów do zgłaszanych zagadnień będą na bieżąco udostępniane na stronie www.powodz.gov.pl.

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA