Formularz zgłoszeniowyna konferencję

„Gdzie grożą nam powodzie? Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”
Warszawa, 30 sierpnia 2018 r., godz. 11:00–16:00Zgłaszam udział w konferencji

Menu
Miejsce parkingoweUdział w konferencji bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy nie przewidują refundacji kosztów podróży i noclegu uczestnikom spotkania

Rejestracja możliwa do dnia 14 sierpnia 2018 roku. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail w terminie do 18 sierpnia 2018 roku.


Pobierz agendę