pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Tak konsultowaliśmy

W dniach od 22 grudnia 2014 r. do 22 czerwca 2015 roku, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo Wodne, były prowadzone konsultacje społeczne projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi podczas konsultacji uwagami, które wraz z odpowiedziami zostały opublikowane na stronie http://www.powodz.gov.pl/pl/zgloszone-uwagi.

Od 10 do 31 lipca 2015 r. zgodnie z  art. 39 oraz art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami)  trwał proces konsultacji projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

W tym czasie osoby zainteresowane mogły składać uwagi poprzez:

  • wypełnienie elektronicznego formularza, który był zamieszczony na stronie powodz.gov.pl
  • drogą elektroniczną na adres Wydziału OP w KZGW
  • wypełnienie elektronicznego formularza, który był dostępny w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
  • wysłanie drogą pocztową, na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Rozpatrzone uwagi i wnioski znalazły się w dokumencie podsumowującym konsultacje (Raport z konsultacji), który znaleźć można na stronie w Bibliotece projektu http://www.powodz.gov.pl/pl/biblioteka.ZAPYTAJ EKSPERTA