logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (2020) - II cykl planistyczny

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym
     Zał. nr 1.1 Metodyka obliczania danych hydrologicznych
     Zał. nr 1.2 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP
     Zał. nr 1.3 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP

Zał. nr 2 Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza w drugim cyklu planistycznym
    Zał. nr 2.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP od morza
    Zał. nr 2.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP od morza

Zał. nr 3 Metodyka opracowania MZP i MRP – zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzących
   Zał. nr 3.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP dla budowli piętrzących
   Zał. nr 3.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP dla budowli piętrzących
   Zał. nr 3.3 Struktura atrybutowa skorowidza MZP i MRP dla budowli piętrzących

Zał. nr 4 Raport z opracowania danych hydrologicznych
   Zał. nr 4.1 Przepływy Qmax dla zlewni kontrolowanych
   Zał. nr 4.2 Przepływy Qmax dla zlewni niekontrolowanych

Zał. nr 5 Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP
   Zał. nr 5.1 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w II cyklu
   Zał. nr 5.2 Szczegółowe wyniki przeglądu MZP
   Zał. nr 5.3 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w 2018 r.

Zał. nr 6 Zakres MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi
   Zał. nr 6.1-6.6 Zakres MZP i MRP

Zał. nr 7 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Gdyni

Zał. nr 8 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Słupsku

Zał. nr 9 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Szczecinie

Zał. nr 10. Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących