pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Aktualności

Konferencja pn. „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz debata na temat wiedzy o powodzi

27 listopada 2015 r.

Zapraszamy do udziału konferencja pn. "MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbędzie się również debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa". Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim roli i znaczeniu dostępu do informacji o zagrożeniach.

Czytaj dalej

Procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły.

29 października 2015 r.

Trwa procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Te strategiczne dokumenty na poziomie centralnym, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym i stanowią ostatni etap wdrażania I cyklu planistycznego, wynikającego z unijnej Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne.

Czytaj dalej

Nowy program edukacyjny w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych

17 września 2015 r.

W ramach prowadzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kampanii informacyjnej, związanej z opracowywaniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, powstał program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej, dotyczący postępowania w przypadku powodzi.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zakończone.

3 sierpnia 2015 r.

W dniu 31 lipca br. o godzinie 24.00 zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, prowadzone zgodnie z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami). Konsultacje rozpoczęły się 10 lipca 2015 r. wraz z zamieszczeniem dokumentacji na stronie internetowej www.powodz.gov.pl w zakładce Plany oraz udostepnieniem w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokumentacji w wersji papierowej. Uwagi można było zgłaszać przez 21 dni poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.powodz.gov.pl, drogą elektroniczną na adres e-mail: wydzial.op@kzgw.gov.pl, wypełnienie papierowego formularza dostępnego w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez wysłanie drogą pocztową na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W myśl art. 41 ww. ustawy, uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Czytaj dalej

Ostatnia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

27 lipca 2015 r.

W dniu 17 lipca 2015 r. w Szczecinie odbyła się czwarta, ostatnia już konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Odry ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Wodnego Warty oraz Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Czytaj dalejZAPYTAJ EKSPERTA