pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Aktualności

Rozpoczęcie procesu konsultacji projektów PZRP

22 grudnia 2014 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r. zakończą się w dniu 22 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej

Proces konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami rozpoczęty

17 grudnia 2014 r.

Konferencją, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego, oraz 150 interesariuszy z całej Polski, rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów gospodarowania wodami (aPGW). Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009 i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną muszą być aktualizowane co 6 lat.

Czytaj dalej

Powstaną "Niezawodne Plany" dla regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Odry!

8 września 2014 r.

Blisko 150 osób, przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przystąpiło właśnie pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.
Włodarze miast i gmin, przedstawiciele środowisk zainteresowanych spotkali się 5 września w Katowicach, by po raz pierwszy zaproponować rozwiązania, które stworzą „Niezawodne plany” w ich okolicy.

Czytaj dalej

Informacja o rozpoczęciu prac nad aPGW i PZRP

31 lipca 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Projekty ww. planów, najpóźniej na rok przed ich publikacją, zostaną poddane półrocznym konsultacjom społecznym. Prace realizowane będą w latach 2014 i 2015. Zgodnie z prawem, dokumenty te powinny zostać opracowane do 22 grudnia 2015 r.

Czytaj dalej

Kampania informacyjna nt. opracowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym

6 listopada 2012 r.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej przeprowadził w październiku i listopadzie 2012 r. kampanię informacyjną dotyczącą opracowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Czytaj dalejZAPYTAJ EKSPERTA