pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Aktualności

Warszawska konferencja dotycząca strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

17 lipca 2015 r.

W dniu 14 lipca 2015 r. w Warszawie odbyła się już trzecia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Wisły oraz Pregoły. W konferencji wzięło udział blisko 60 osób reprezentujących liczne instytucje z województw świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i pomorskiego.

Czytaj dalej

Druga konferencja organizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

16 lipca 2015 r.

W dniu 7 lipca w Krakowie, odbyła się druga konferencja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). W spotkaniu uczestniczyły 93 osoby reprezentujące różne jednostki administracji publicznej z województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Obecni byli przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, starostw powiatowych, urzędów miast, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Krakowa i Gliwic, jak również wykonawcy projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły i Małej Wisły oraz wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko PZRP dla obszaru dorzecza Wisły.

Czytaj dalej

Konferencja otwierająca cykl konferencji w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

10 lipca 2015 r.

W dniu 6 lipca 2015 r. we Wrocławiu, odbyła się pierwsza konferencja poświęcona wynikom strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Spotkanie było poświęcone problematyce obszaru dorzecza Odry, obejmującej w szczególności Region Wodny Górnej Odry oraz Region Wodny Środkowej Odry. W Konferencji wzięło udział 79 osób reprezentujących różne jednostki administracji publicznej z kilku województw, a wśród nich przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Gliwic i Wrocławia, jak również reprezentanci Wykonawcy opracowującego PZRP dla obszaru dorzecza Odry.

Czytaj dalej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

10 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach procesu sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

Czytaj dalej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektów Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

23 czerwca 2015 r.

O północy z 22 na 23 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych, które trwały od 22 grudnia 2014 r.

Czytaj dalejZAPYTAJ EKSPERTA