pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Aktualności

Wody Polskie zabezpieczają przed powodzią

13 maja 2019 r.

Wisła w Tarnobrzegu
Wisła w Tarnobrzegu

8 maja br. została podpisana Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr POIS.02.01.00-00-0001/19-00 projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”. Stronami Umowy są NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca oraz Beneficjent PGW WP reprezentowane przez Prezesa Przemysława Dacę. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 65 000 000 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 55 250 000 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowią środki krajowe.

Czytaj dalej

Warsztaty na temat wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz map zagrożenia powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

12 kwietnia 2019 r.

W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu odbyły się Warsztaty Grupy Roboczej (G2) „Powódź” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).

Czytaj dalej

aWORP - raport do Komisji Europejskiej

29 marca 2019 r.

22 marca 2019 roku Polska przekazała Komisji Europejskiej raport z przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Raport został umieszczony w Centralnym Repozytorium Danych sieci EIONET Europejskiej Agencji Środowiska przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na polecenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Więcej informacji na temat przebiegu procesu raportowania wyników wdrażania w Polsce postanowień Dyrektywy Powodziowej do Komisji Europejskiej <tutaj>

Czytaj dalej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdził przegląd i aktualizację WORP

22 grudnia 2018 r.

Efektem wielomiesięcznej pracy Wód Polskich była aktualizacja Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, dzięki której oszacowano skalę zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz zidentyfikowano znaczące ryzyko powodziowe na tych obszarach. Zatwierdzenie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej było ostatnim etapem prac.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

15 listopada 2018 r.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 9 listopada br. zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Czytaj dalejZAPYTAJ EKSPERTA